TOP
สมาคมนิสิตวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

ยินดีต้อนรับ คณะของ สมาคมนิติวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มาเยี่ยมเยือน บริษัทเบคอม อินเตอร์เน็ทเวอร์ค จำกัด เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา  และใช้สถานที่ของบริษัทฯ สำหรับจัดการประชุมสัญจร

ซึ่งในงานนี้ได้มีโอกาสต้อนรับ ทั้งนายกสมาคม เลขาสมาคม รวมถึงคณะกรรมการอีกมากมายหลายท่าน ภายใต้บรรยากาศอบอุ่น สบายๆ เป็นกันเอง