TOP
01
COMPANY PROFILE

บริษัท เบคอม อินเตอร์เน็ทเวอร์ค จำกัด

เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2011 โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ติดตั้ง และบริการหลังการขายระบบจัดการกล้องวงจรปิด (CCTV) และได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยชั้นนำในตลาดระดับโลก ซึ่งบริษัทฯ มีสินค้าครบวงจรด้าน Surveillance system ผ่านระบบเครือข่าย อาทิ กล้องวงจรปิด (IP-Camera) / ระบบบริหารจัดการบันทึกภาพวิดีโอ (NVR, VMS) / ระบบติดต่อสื่อสารและระบบเสียงผ่านเครือข่าย (Intercom, IP-Speaker) / ระบบควบคุมการเข้าออกพื้นที่ (Access Control) / ระบบวิเคราะห์เนื้อหาจากภาพเคลื่อนไหวและตรวจจับพฤติกรรม (Video Content Analytics) และ ระบบคอมพิวเตอร์ประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล (Computer Server and Storage)

ภายใต้กรอบแนวคิด Smart Ecosystem บริษัทฯ ได้ทำอาคาร Apismart Building สำหรับใช้เป็น Experience Center เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ ในการแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้วยการทดสอบการใช้งานจริง การจัดสัมมนาและฝึกอบรม นอกจากนี้บริษัทพัฒนาระบบ Smart Command Center เพื่อมอนิเตอร์และควบคุมการทำงานของระบบให้มีการเชื่อมโยงสัมพันธ์กันตามเหตุการณ์ ได้แก่ระบบบริหารอาคาร ระบบความปลอดภัย ระบบสำนักงาน ระบบแสดงผล และระบบแสงสว่างกับอุปกรณ์ IoT

 

Bacom Internetwork Co., Ltd. was established in 2011 by a team with expertise in design,installation and after-sales service for CCTV management systems. This company was known as a distributor of products with leading security technology in the global market, which the company has a full range of Surveillance system products through the network such as CCTV (IP-Camera) / Video, Recording Management System (NVR, VMS) / Communication and Network Audio System (Intercom, IP-Speaker) / Access Control / Analysis System Content from animation and behavior detection (Video Content Analytics) and computer systems for processing and storing data (Computer Server and Storage)

Under the concept of Smart Ecosystem, the Company has built the Apismart Building as an Experience Center to provide services to customers and business partners. To showcase products and technology with real-world testing, seminars and training in addition, the company developed a Smart Command Center system to monitor and control the operation of the system to be related according to events including building management system, security systems, office systems, display systems and lighting systems with IoT devices.

Bacom Internetwork มุ่งเน้นความรู้และประสบการณ์เป็นสำคัญ ประกอบด้วย

 • จัดหาผู้จัดจำหน่ายระบบรักษาความปลอดภัยและช่องสัญญานทั่วประเทศ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม และได้รับการพิสูจน์แล้วว่าได้รับความนิยมทั่วโลก
 • ให้คำปรึกษาในด้านเทคนิค โซลูชั่น และบริการหลังการขายแก่ผู้ติดตั้งระบบ
 • ให้การบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับคู่ค้าและลูกค้า
 • 02
  Vision
  ผู้นำในภูมิภาคอาเซียน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและธุรกิจของผู้คนด้วย Smart Security และ Smart Ecosystem เพื่อโลกที่น่าอยู่และปลอดภัยยิ่งขึ้น

  An Asian Leader improves living ability and business through Smart Security and Smart Ecosystem for Smarter and Safer world.
  03
  Vertical Market
 • Retail
 • Transportation
 • Banking & Finance
 • Safe Cities
 • Critical Infrastructure
 • Government
 • Education
 • Correctional Facilities
 • Industrial
 • Commercial Building
 • Hotel & Restaurant
 • Data Centers
 • Healthcare
 • Stadium & Venues