TOP
เป็นอีก 1 ปีที่บริษัท เบคอม อินเตอร์เน็ทเวอร์ค จำกัด ที่ได้รับความไว้วางใจ และแต่งตั้งจาก Genetec Inc. ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ Genetec อย่างเป็นทางการ
09-07-2021

เป็นอีก 1 ปีที่บริษัท เบคอม อินเตอร์เน็ทเวอร์ค จำกัด ที่ได้รับความไว้วางใจ และแต่งตั้งจาก Genetec Inc. ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ Genetec อย่างเป็นทางการ . ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จ ในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า คู่ค้าของบริษัทฯ และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัท เบคอม อินเตอร์เน็ทเวอร์ค จำกัด ด้วยเสมอมา . ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้มีโอกาสในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพจาก Genetec ต่อไปในอนาคต และได้รับการตอบรับ การสนับสนุนจากลูกค้าและคู่ค้าทุกท่านต่อไป