TOP
เมื่อมีความเห็นต่าง . ระหว่าง "เจ้านาย" กับ "ลูกน้อง" เกิดขึ้น
09-07-2021

เมื่อมีความเห็นต่าง . ระหว่าง "เจ้านาย" กับ "ลูกน้อง" เกิดขึ้น . จะมีหนทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไร จึงจะหมาะสม . ร่วมหาคำตอบไปกับเราชาว PSL Group ได้ที่นี่ เร็วๆ นี้ หากคุณต้องการให้เรานำเสนอในหัวข้อไหน อยากรู้เรื่องอะไร สามารถแจ้งทางเราได้ตลอดเวลาครับ เราจะนำหัวข้อของท่านนำเสนอกับวิทยากรเพื่อที่จะได้นำเสนอให้ตรงกับความต้องการของท่านในโอกาสต่อไป