TOP
บริหารบริษัทเบคอม อินเตอร์เน็ทเวอร์ค จำกัด ได้ทำการส่งมอบเครื่องอินเตอร์คอม (Intercom) จำนวน 2 เครื่อง

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา นายธนกฤต โรจนะศิรประภา ผู้บริหารบริษัทเบคอม อินเตอร์เน็ทเวอร์ค จำกัด ได้ทำการส่งมอบเครื่องอินเตอร์คอม (Intercom) จำนวน 2 เครื่อง ให้แก่สถานีตำรวจภูธรวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยมี พ.ต.อ.สาธิต มิตรรัก ผกก.สภ.วัฒนานคร เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้เป็นประโยชน์สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน และเพื่อป้องกันการสัมผัส ซึ่งอาจนำมาซึ่งการระบาดของโรค COVID-19 ในปัจจุบัน . โดยนายธนกฤตกล่าวว่า “ด้วยสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบัน ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องของการรณรงค์ให้ประชาชนที่มาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สถานี ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้ง รวมถึงได้มีการใช้โล่ห์มาตั้งกั้นระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และรวมถึงการรักษาระยะห่าง 1.5-2 เมตร ตามที่ พรก.ฉุกเฉินกำหนด ทางบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้นำเครื่องอินเตอร์คอม (Intercom) ซึ่งเป็นการติดต่อกันแบบ 2 ทางให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไว้ใช้งาน ซึ่งทำให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจอุ่นใจ และยังเป็นการป้องกันการสัมผัสอย่างใกล้ชิดกับประชาชนอีกด้วย”