TOP
Big Cleaning Day 1/2563

ชาว PSL GROUP ร่วมใจกันทำความสะอาด รวมถึงฆ่าเชื้อทุกซอก ทุกมุมของออฟฟิศเพื่อความสะอาด และป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 . ทุกพื้นที่ของเราได้รับการฆ่าเชื้ออย่างสะอาด และเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด