TOP
ข่าวสารและโปรโมชั่น
ข่าวสาร
BRIEFCAM DELIVERS VIDEO ANALYTICS FOR 2019 LITTLE LEAGUE BASEBALL® WORLD SERIES

WORLD SERIES EVENT REQUIRES WORLD CLASS SAFETY The Little League Baseball® World Series (LLBWS) hosts youth athletes, volunteer coaches and spectators from around the world for the annual premier youth sporting event. For more than 70 years, the Little League® program has instilled hard work, sportsmanship and dedication that is matched only by the determination and commitment of the players and coaches. The event has grown to host more than 300,000 people over 10 days and is televised on ABC and the ESPN network family. Nestled in the small town of Williamsport, Pa., the 75-acre Little League World Series Complex hosts attendees from around the world as 16 teams of 10-to-12-year-old baseball players compete for the title, make new friends and enjoy time with their families. The complex includes two stadiums, a museum, parking, concessions, a gift shop, sponsor booths, a concourse pavilion, and a media center — not to mention security and medical facilities. The Dr. Creighton J. Hale International Grove houses the players and includes dining recreation halls. There are also a number of practice fields and batting cages for the teams’ use between games. It all adds up to a large, dynamic area that requires world class security teams and technologies. In addition to the security personnel, volunteers and local, state and federal agencies, Little League International deploys an integrated video surveillance and intelligence technology solution to keep everyone safe and operations moving smoothly. “Providing a safe and enjoyable environment for our teams and spectators at the Little League Baseball World Series is crucial,” said Brian McClintock, Senior Director of Communications for Little League International. “A big part of that effort is ensuring that we are working with technology partners such as BriefCam® that provide us with the ability to monitor the entire complex so we can analyze and respond to incidents quickly and efficiently A WINNING TEAM OF TECHNOLOGY PARTNERS This year BriefCam, a leader in comprehensive video analysis and Deep Learning solutions, teamed up with the Little League Baseball World Series to deliver entry and checkpoint security alerts and operational efficiency insights at key traffic and retail locations. The BriefCam Video Content Analytics platform, seamlessly integrated directly into the Milestone Systems XProtect Smart Client, enabled the security operators to seamlessly transform the video data from the more than 150 Axis Communications cameras positioned across the grounds into actionable intelligence. The BriefCam solution was installed on dedicated hardware provided by Rasilient, and the Little League security staff were trained to use the solution effectively. Additionally, BriefCam was on hand for support throughout the event. Empowered by BriefCam’s fully integrated, intelligent video solution, the LLBWS could detect, track, extract and identify people, objects, their attributes and behavior from raw video feeds, based on artificial intelligence and Deep Learning techniques BRIEFCAM ON DECK Over the course of the series, BriefCam’s Video Content Analytics (VCA) solution was used to process 1,700 hours of video footage which was used to help to ensure players, teams, staff and spectators were safe and had a positive experience all tournament long. Delivering comprehensive video intelligence, BriefCam allowed Little League staff to dynamically trigger real-time alerts based on object detection and face recognition technologies; quickly review video for accelerated analysis and investigation; and visualize aggregated video data for trend analysis. BriefCam’s RESPOND capability enhances real-time situational awareness with dynamic alerts based on object identification and face recognition. This artificial intelligence-driven technology triggers real-time notifications when specific user-defined criteria is met, at which point qualified security personnel can quickly assess and determine the appropriate response. Leveraged to monitor video, identify objects of interest and match faces from a suspect watchlist, BriefCam’s platform was used at more than a dozen Little League Baseball World Series Complex entry points to ensure no possible offenders were on the tournament grounds. Fortunately, no individuals on the compiled watchlist were identified on the premises at any point over the course of the event. In addition to identifying specific people and objects, the platform was configured to trigger alerts to security staff any time individuals were seen to be displaying pre-defined inappropriate behaviors. This allowed the team to proactively intercept any possible issues as they developed. PROVIDING A SECURITY BACKSTOP Of course, not every public safety threat can be identified proactively and preventatively, and BriefCam’s innovative forensic solutions were also critical investigation enablers for the LLBWS. The security team relied on BriefCam’s REVIEW capability to rapidly review video and accelerate the identification of people and objects of interest in the aftermath of a security incident. One key application for the LLBWS was reuniting parents and children who were accidentally separated in a moving crowd: By making surveillance video searchable, BriefCam accelerates video investigation and object identification, ensuring missing persons can be reunited quickly with their parties. The LLBWS also relied on BriefCam’s innovative VIDEO SYNOPSIS® technology, which makes it possible to review hours of video in minutes by simultaneously presenting objects that have appeared at different times within the video. This important security advantage enables investigative teams to quickly understand incidents and identify persons, objects or behaviors of interest – especially at the onset of an investigation before the incident is full understood or a suspect is identified. With these robust security resources, the LLBWS gained a competitive edge in the face of developing public safety threats. DELIVERING FAST CHANGEUP Beyond security, the Little League Baseball World Series team used BriefCam’s RESEARCH solution to optimize operations such as attendee and vehicle traffic flows and help ensure a safe and positive experience for teams and fans. BriefCam’s Deep Learning technology allows users to visualize and quantify different classifications of vehicles and visitors, discover their movement patterns, identify hotspots, maximize space utilization, and optimize traffic flows. This year, the BriefCam solution was configured to issue RESPOND alerts any time larger than anticipated crowds congregated in certain areas. This allowed the event organizers to be quickly prepared with adequate personnel to greet and support the visitors. Improved response to crowds also allowed the team to immediately improve the flow and security so that visitors had a more enjoyable and safe experience. TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK With BriefCam and its partners in the security line up, the security and event staff were well prepared to handle any potential security issues as well as improve traffic. “Every year, we work to up our security game at the Little League Baseball World Series,” said Samantha Mahaffey, Security Manager for Little League International. “The technology team we assembled for the 2019 tournament was our most advanced to date and hit a home run for us in helping to ensure participants and players are able to focus on enjoying America’s favorite past-time, without having to worry about being safe.” “The Little League World Series is a great tradition that requires the best security solution so that players, families and fans can enjoy the event worry free,” said Stephanie Weagle, CMO, BriefCam. “We are pleased that our technology was so valuable in creating a safe environment and enjoyable experience all tournament long.” IDENTIFYING SWEET SPOTS BriefCam’s Video Content Analytics platform also helped the Little League Baseball World Series event staff gather insights about the activity at event retail locations. With 80,000 people visiting the Third Base Gift Shop over the course of the event, BriefCam revealed new data that helped them to improve the shopping experience, such as where shoppers lingered for longer durations or the objects with which they interacted. The platform identified previously undetected trends such as which areas of the store shoppers spent their time and where bottlenecks could be avoided. With more than 5,000 visitors per hour, understanding shopping behavior was key to creating a relaxing and fun experience. Download the BriefCam Delivers Video Analytics for 2019 Little League Baseball® World Series Case Study

อ่านต่อ
ข่าวสาร
Powerful systems start with smarter video

The development of video technology according to Bosch in 2020 Today, security is much more than creating a safe environment. Of course, the protection of people and property remain top priorities, but the Internet of Things (IoT) and increasing connectivity are changing and expanding the role of security devices. Built-in intelligence and customizable solutions on an open platform   The industry needs to understand that security devices have far more potential than simply creating a safe and secure environment. These devices are sensors in a grid, able to provide valuable data that can be analyzed and used in new, beneficial ways. To take full advantage of this, the security and safety industry must be ready for change. Bosch is leading by example. Since 2016, Bosch has offered built-in Video Analytics as standard on all its IP cameras. In 2020, Bosch will launch INTEOX – a new camera platform designed to modernize the market. Powerful systems start with built-in intelligence as standard. Besides protecting people and property, future-facing video security solutions need to deliver a parallel performance as intelligent sensors with the ability to extract invaluable data. Onboard Video Analytics acts as the 'brains' of a security system, using metadata to add sense and structure to captured video footage. This enables cameras to understand what they’re seeing and alert if there are threats the moment they happen. These insights help businesses to improve safety, increase efficiency, reduce costs, and create new value beyond security. The next step in building powerful and efficient systems is the ability to tailor Video Analytics or security solutions to meet specific customer requirements. That’s why Bosch added Camera Trainer based on machine learning technology to all its cameras that feature built-in Intelligent Video Analytics. This enables system integrators to tailor Bosch built-in Intelligent Video Analytics to detect objects or situations that matter most to their customers. This fits perfectly in today’s market as there is no ‘one-size-fits-all’ when it comes to protecting people and property or delivering data for business intelligence. Bosch believes that the ability to train the camera is the next logical step in high-end video security. Because the more a video security camera knows and can learn, the more accurately and application-specifically it can function. In 2020 INTEOX will take future solutions to the next level INTEOX is based on an approach that has proven itself successful in the PC and mobile marketplace and where many software and app developers have substantially increased the use and applications for customers and the industry. The INTEOX open platform combines built-in Intelligent Video Analytics from Bosch with superb performance, a commonly used open operating System (OS), and the ability to securely add software apps afterwards. It enables app developers and integration partners to easily develop unlimited software apps based on a common language. System integrators can easily customize their security solutions to meet specific and changing customer requirements by adding apps and deploy them into INTEOX cameras. This is all supported by the highest levels of data security and privacy protection, and the quality and simplicity that comes with working with Bosch. The INTEOX platform will power a completely new line-up of MIC, AUTODOME, FLEXIDOME and DINION fixed and moving cameras.   The customer advantage   By incorporating smart devices with built-in Video Analytics, like regular Bosch IP or INTEOX cameras, into integrated systems, integrators can tailor solutions for different environments. For example, in today’s office buildings Bosch IP cameras ensure that any attempt to enter the area by unauthorized individuals will automatically trigger the Bosch Video Management System to display video of the location at the operator workstation. Data gathered by security devices throughout the office building will display on dashboards, showing all types of information to users – including occupancy, people counts, temperature thresholds, energy usage, and more. Enforcing no parking zones, detecting blocked emergency exits or ensuring no one enters or leaves a building via an emergency exit are all measures that can increase the safety of employees and visitors inside the building. Outside the office building, connected systems can be used to secure perimeters and to use data captured by video sensors to improve traffic flow, parking management, and intersection safety. For example, IP cameras with built-in Video Analytics act as sensors that alert to safety risks such as wrong way drivers and by detecting pedestrians in the road, as well as counting open parking spaces. After hours, set alarm rules can detect a person approaching a perimeter fence or loitering around the premises and automatically alert security personnel of the discovery. This helps users keep vehicles and people moving safely and efficiently while gathering information on surrounding roadways and parking lots for data-driven decision-making. As the proliferation of connected devices continues to grow, we must anticipate how this will change customer requirements and preferences. Extending security devices beyond their standard uses helps users address the challenges they face in their businesses and organizations. This approach will help to shape the future of security – one where the security department can make the transition from a pure cost center to a profit center.

อ่านต่อ
ข่าวสาร
BRIEFCAM AT WORK IN SAFE CITIES

DELIVER SAFE, SECURE, AND SUSTAINABLE CITIES From local police forces to military units and federal agencies, law enforcement worldwide relies on video surveillance to collect intelligence and evidence crucial for preserving order, protecting citizens and increasing security. Most cities and towns have video surveillance systems, but not all of them leverage those systems effectively. By collecting and structuring video data, BriefCam’s video content analytics (VCA) technology enables law enforcement agencies to efficiently visualize and analyze video content. ACCELERATE INVESTIGATIONS Processes video to make it searchable, actionable and quantifiable. By identifying objects in video footage – such as clothing, bags, vehicles, animals, and other items– and indexing them, hours of video can be reviewed in minutes, easily searched and quickly comprehended. Enables the collection of evidence and intelligence based on a powerful set of distinct search combinations. Offering 27 classes and attributes, in addition to face recognition, speed, path, direction, dwell time, appearance similarity, color, and size, video can be filtered with speed and precision. ATTAIN SITUATIONAL AWARENESS Triggers real-time notifications when individuals of interest or suspicious activity is detected, based on face recognition and behaviors, such as loitering, jaywalking, entering restricted areas and more. This empowers officers to be more responsive and proactive as situations develop. Increases situational awareness by triggering real-time count-based alerts based on customizable dynamic rules, such as when a specified number of objects or a concurrent number of objects appear in a predefined area within a certain time period. DERIVE OPERATIONAL INTELLIGENCE Renders customizable reports and dashboards to indicate human and vehicular traffic patterns. Enabling urban planners and law enforcement agencies to better understand and optimize the flow of people, cars, public transport vehicles, and even bicycles. Detects trends, such as traffic throughput and crowding trends, so law enforcement can assess areas of interest or monitor for potential threats. TRANSFORMING CITIES AROUND THE WORLD BY OPTIMIZING BOTH SAFETY AND OPERATIONAL EFFICIENCIES SPRINGFIELD, MA POLICE DEPARTMENT The Springfield, Massachusetts Police Department launched its Real-Time Analysis Center (R-TAC) three years ago as part of its commitment to using the newest tools of the digital age to give officers the most current information for real time crime analysis and situational awareness. The BriefCam VCA software is an integral component of the R-TAC because it allows analysts to quickly review footage from traffic cameras at any of several dozen locations around the city. Analysts can condense hours of footage into a couple of minutes and enable police to pinpoint objects of interest, filtering out irrelevant objects. When a 911 call comes in, dispatchers coordinate the address on the map with the nearest traffic cameras in the area to see if there is footage of potential suspects coming or going. If there’s a description of a car fleeing the scene, they can quickly review footage from cameras nearby, filtering out traffic that does not match the description. Working with information in real-time increases officer and civilian safety as officers respond to incidents. During a recent fatal shooting incident, R-TAC analysts were able to quickly view several perspectives of the crime scene via different cameras, and deliver timely, accurate and actionable information to the responding officers. “There’s a lot more it [BriefCam] can do. It’s a phenomenal tool that allows us to operate pretty quickly up here.” William Schwarz, Director, Springfield Police Crime Analysis Unit CHICAGO, IL POLICE DEPARTMENT To track and deter crime, the Chicago Police Department has a new high-tech analytics center that leverages tens of thousands of police and private-sector video surveillance cameras, as well as gunshot detection platforms, predictive mapping and data analytics. The CPD combines BriefCam video analytics with other capabilities enabling state-of-the-art investigative techniques. Thanks to video content analytics and traditional police detective work, it didn’t take long for the Chicago, IL police to crack a highly unusual and high-profile case of an alleged hate crime early in 2019. Jussie Smollett, the actor from the hit TV series “Empire,” had claimed to be the victim of a homophobic and racist attack. To isolate video segments relevant to the Smollett case, police detectives used the BriefCam advanced video analytics tools to quickly search through video segments from hundreds of cameras, according to Jonathan H. Lewin, Chief of CPD’s Bureau of Technical Services. The video analytics and CPD interviews with suspects led to the arrest of Smollett. “Video from inside the vehicle, along with a series of public and private cameras on the North side of the city, allowed investigators to track the subject’s movement backwards to where they came from prior to the attack, which ultimately led to their identification.“ Jonathan H. Lewin, Chief of the Bureau of Technical Services, Chicago Police Department COEUR CÔTE FLEURIE COMMUNITY, FRANCE The Coeur Cote Fleurie Community encompasses multiple municipalities along the Normandy coast in France, which work together, to streamline operations, development and planning for the territory. Video surveillance plays an important role in the communities’ digital infrastructure, but the review and monitoring of video demands significant time and manpower. The Community implemented BriefCam’s video analysis platform in 2016, to help law enforcement – including the local governments, municipal police, national police and gendarmerie – streamline video review and evidence extraction. The technology has been used for supporting investigations, detecting traffic violations and recognizing traffic patterns throughout the territory. Law enforcement can search for specific objects or people of interest and for driving investigations where there are few known facts about the target. Real-time alerts can be configured to notify police of traffic violations, which would have otherwise gone unnoticed. This empowers police to respond, if necessary, but also to identify trending violations and consider whether infrastructural changes can be made to prevent this misconduct, support better urban planning over time and proactively plan for expected changes in traffic. “By delegating video review tasks to BriefCam, we are able to more quickly understand security incidents and trends throughout the region. The ability to accelerate investigations saves our law enforcement tremendous research and investigation time – especially in cases with large volumes of video footage to review.” Dominique Marchive, T.I.C Manager, Coeur Cote Fleurie Community

อ่านต่อ
ข่าวสาร
How Video Surveillance Footage is Used to Improve Patient Care and Safety

Driving public health and safety at hospitals  When thinking of ways to improve health and safety at a hospital or healthcare facility, video surveillance might not be the first thing that comes to mind. However, video analytics software is a crucial tool in safeguarding patients and staff. Whether it be an external threat or optimizing care, surveillance data can and should be used to assist hospitals in their strategic planning to increase operational intelligence and drive efficiencies with public health and safety in mind. From ambulance bays, emergency departments and patient care floors to cafes and parking areas, video surveillance analytics software can assist management in making critical decisions that lead to increased care and safety. Optimizing traffic to improve patient care On the surface, optimizing pedestrian and vehicle traffic and utilizing space effectively in a hospital might not seem related to public health and safety, but it could make a difference in how quickly patients receive care. Understanding how visitors interact with the facility is key to improving its layout, signage, placement of informational kiosks and displays. Video analytics software aggregates video surveillance data captured over time so administrators can see the big picture when it comes to navigational patterns, as well as where, when, and how much time pedestrians spend in particular areas. Footfall reporting provides accurate data regarding peak traffic times and problem hotspots, as well as unique, bounce and return visits to specific areas of the facility. For example, footfall navigational data can determine the paths patients take to different departments throughout the hospital, and how long it takes them to get there. Are they taking the most efficient route? Are they getting lost and arriving for their appointment or procedure late? Could changing directional signage improve their experience? Video surveillance software data could shed light on these questions. Similarly, video surveillance software can be used to track traffic vehicle movement around the hospital’s campus. This could be particularly helpful in examining traffic flow around the hospital and optimizing so that visitors can be dropped off or park and enter the facility efficiently. Additionally, dwell-time reports and real-time alerting can help notify staff when there are back-ups in the ambulance bay. Aggregating this data over time can lead to improvements in ambulance bay layout or protocols, ultimately enhancing patient care. Driving health & safety by deriving operational intelligence Demographic intelligence, behavioral heatmaps, and data visualizations can help hospital administrators make strategic decisions that impact patients, visitors, and staff alike. Historic heatmaps combined with rule-based, real-time alerting enables both long- and short-term situational awareness, assessment and response, whether to developing situations, such as crowds forming in the ER waiting room, or space utilization inefficiencies that are identified for that department. In real-time, staff can prioritize patient care and proactively divert ambulances to neighboring hospitals, if needed, by being alerted to crowd formations. At the same time, heatmap data can be used to optimize waiting room layout to maximize social distancing; and historical, aggregated video surveillance data can help teams proactively prepare for peak traffic and staff accordingly. Not only can real-time video surveillance alerting enhance the patient experience, it can lead to the mitigation of threats. Alerts can be set to trigger a notification when a person has been dwelling in unauthorized areas for unexpected amounts of time, thereby helping staff take action against bad actors and external threats to the hospital. Lastly, forensic search capabilities enable administrators to investigate an incident in a timely manner to understand what happened, pinpoint people of interest, clear false claims and even reduce potential litigation. Perhaps there was a slip and fall claim; forensic review of video data can determine whether it was a legitimate accident. Furthermore, review of the incident could lead to increased safety protocols to reduce future incidents. Maintaining facilities Maintaining clean facility is of the utmost importance in a hospital. Utilizing a video surveillance software system is one way to improve efficiency and create a cleaner environment by planning maintenance schedules based on actual facility usage, rather than traditional time-based schedules. Video surveillance software aggregates data into heatmaps and dashboard reports to show usage patterns and volumes, and can trigger real-time, rule-based alerts to notify maintenance managers when a customized threshold of visitors has been reached. The same set of features could be applied to the hospital cafeteria to identify peak traffic and down times. This information helps managers to staff and order accurately. As hospitals and healthcare workers find themselves working harder than ever to respond to mounting demand for emergency care, optimizing patient, visitor and staff safety and comfort is critical. By leveraging existing surveillance networks to enable intelligent, timely decision making, hospital managers can support these audiences and proactively meet their needs, delivering the highest quality of patient care and employee services.

อ่านต่อ
ข่าวสาร
Object Detection and Identification in Video Analytics

What it is object detection and recognition When it comes to video surveillance analytics, object detection and identification is a crucial component. This capability empowers operators to locate a specific object, such as a person, vehicle, or backpack, and then track it from frame to frame. The result? The ability to quickly identify the object through hours of footage, thereby giving security and police investigators critical forensic evidence; business owners much-needed insights; and more impactful applications for a diverse set of users. To break it down, object detection is simply the ability to detect objects in video – however, this process is far from simple when executed by an advanced technology. The first step, “object extraction,” detects and tracks an object at any given time. Then, another technology called “background/foreground separation” is added, which identifies a static background of the scene. The ability to extract objects from video and differentiate them from the backdrop against which they are detected, enables more sophisticated video analytic activity, such as forensic search, real-time alerting, or VIDEO SYNOPSIS® technology – which displays all extracted video objects simultaneously, so that the full activity of the hours-long scene can be viewed all at once, rather than in linear time. How object detection and recognition works So, how is object detection – and subsequent object recognition – made possible? Through artificial intelligence. We encounter artificial intelligence and deep learning throughout our day, through tools such as voice recognition or automatic translation services; deep learning is an AI-backed discipline by which computers learn through exposure to data and execute task such as identifying objects or recognizing an object throughout a video. In order for deep learning to be successful, you need vast amounts of data, which must be processed and annotated. This data is then used to train the network until it is able to repeat what it has been trained to do. In terms of object detection and recognition, the training data (which, in the case of video analytics, is video itself), will be broken down to individual frames to extract every item or object and train the system’s deep learning neural networks to associate specific objects with their classification and attributes. For example, if investigators are looking for a missing child wearing pink pants, they can leverage video analytics to search video evidence for objects that the system can recognize are people wearing pants that are pink. The user would filter his or her search based on these attributes, and the video analytics software – having been exposed to large data sets of people, pink objects, and pants – would be able to answer a query against actual footage: ‘identify all instances of people wearing pink pants.’ In order to detect matches, the deep learning algorithm will need to know what pink is and will need to have been fed thousands of data examples of this color. This is repeated ad infinitum for as many objects are required. Object tracking It is not enough that an object be detected, it must also be tracked. For any video search – whether as part of a law enforcement investigation or a way to gain deeper business intelligence – it is important to be able to accurately follow the object from the time it enters the scene until the time is leaves the scene, even if there is an obstruction or crowd. Once the object is detected and tracked, descriptive information (or metadata) can be applied to it to create a vast structured database of classified objects. This step is what allows the technology to quickly examine hours of footage to identify the specific object – or, in our example, the pink pants. When is it used? Object detection and recognition can be used before, during and after an event occurs. Reviewing capabilities allow for the investigation of an event that has already occurred. But real-time alerting can also be enabled, which allows for the response to an event as it is happening in order to identify objects of interest. Object detection and recognition also has applications beyond law enforcement. For example, a real-time alert can be set for a specific camera at the entrance of a construction site to ensure that everyone who passes is wearing a hard hat. If someone were not wearing the designated object, in this case an orange hard hat, an alert would be sent to operators who could then respond in real-time. Object detection and recognition are important underlying technological capabilities that drive sophisticated video analytics for diverse business and security use cases. Want to learn how video analysis can streamline your day-to-day decision making with actionable intelligence? Take the BriefCam Business Case Assessment.

อ่านต่อ
กิจกรรม
งานสัมมนา A&E for world class security design

เมื่อวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2564 ทางบริษัทเบคอม อินเตอร์เน็ทเวอร์ค จำกัด ได้จัดงาน Webinar ในหัวข้อ A&E for world class security design  ทางบริษัทฯ ใคร่ขอขอบคุณทีมงานทุกฝ่ายที่ช่วยงานสัมมนาครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานสัมมนา ตลอดจนให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัท และเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมในงานสัมมนา ขอบพระคุณทีมงานทั้งเบื้องหน้า และเบื้องหลังทุกท่าน ที่ช่วยกันขับเคลื่อนจนงานครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดี ขอบคุณ Vendor #AXIS ที่ให้การสนับสนุนในการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ ขอบพระคุณผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ทุกท่าน ทั้งท่านที่คอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง และท่านที่เป็นด่านหน้าสุดสำคัญของงานสัมมนาครั้งนี้อย่างคุณธนกฤต โรจนศิรประภา หากในงานครั้งนี้มีสิ่งที่ผิดพลาดประการใด ทางบริษัทฯ ใคร่ขอน้อมรับคำติชมของทุกท่าน เพื่อนำไปพัฒนาในการจัดสัมมนาครั้งต่อๆไป  

อ่านต่อ