บริษัท เบคอม อินเตอร์เน็ทเวอร์ค จํากัด พร้อม บริษัทแอ็กซิส คอมมูนิเคชั่น ประเทศไทย จำกัด ร่วมจัดสัมมนาในหัวข้อ “Trend of Professional Security Design”

เบคอม อินเตอร์เน็ทเวอร์ค จํากัด บริษัทผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย สินค้าและโซลูชั่นด้านระบบรักษาความปลอดภัย ระบบภาพและเสียงอัจฉริยะ ร่วมจัดงานสัมมนากับ แอ็กซิส คอมมูนิเคชั่น ผู้นำระดับโลกด้านเน็ตเวิร์ควีดีโอ ร่วมจัดสัมมนาในหัวข้อ “Trend of Professional Security Design” เพื่อทำความรู้จักกับเทคโนโลยีล่าสุด ของ ของระบบ IP Camera และ อุปกรณ์ IP Surveillance แล้ว ยังมีการอบรม การออกแบบ และ การเลือกใช้ Technology ให้ได้ระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมตรงตามความต้องการ สำหรับกลุ่มผู้ออกแบบและผู้จัดจำหน่าย ในหัวข้อต่างๆ พร้อมร่วมทำกิจกรรมอย่างใกล้ชิด ณ. ห้องออร์คิด โรงแรม สยาม แอ็ท สยาม ดีไซน์ กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา


รุ่นที่ 1 ของการอบรม Trend of Professional Security Design

รุ่นที่ 2 ของการอบรม Trend of Professional Security Design

รุ่นที่ 3 ของการอบรม Trend of Professional Security Design

ภาพบรรยากาศภายในงาน